Welcome to
Pool South Africa
Pool Billiards South Africa

Teams Selected

2017 Teams selected for PSA

2017 SA Ladies
2017 SA Seniors
2017 SA Masters
2017 SA Under 23
2017 SA Under 18
2017 SA Opens

2016 Teams Selected for PSA

SA Ladies

SA Masters

SA Seniors

SA Under 18

SA Under 23

SA Opens


2014 Teams Selected for PBSA

SA Ladies
SA Seniors
SA Masters

SA Juniors

SA Opens

View the History on Teams Selected for PBSA


SA Ladies
SA Seniors
SA Masters
SA Opens
SA Under 18
SA Under 18- Girls
SA Under 21
SA Under 23

2013 Teams Selected for PBSA

SA Ladies

SA Snrs & Masters

SA Juniors

SA Men